Tervehdys!


Seurakunnan nuorisotyössä tapahtuu monenlaista monen ikäisille. Nuorisotiiminä haluamme olla perheiden palveluksessa. Tämä tarkoittaa tervettä kristillistä kasvatusta ja läsnäoloa nuorten elämässä – hyvissä ja huonoissa hetkissä.

Kouluikäisille lapsille tarjoamme muun muassa kerhoja ja leirejä. Näihin liittyen kannataa ottaa yhteyttä varhaisnuorisotyönohjaaja-lisänimellä kuvailtuihin henkilöihin yhteystiedot-osiosta.

Rippikoulu on seurakunnan jokavuotinen massiivinen ponnistus, jota koordinoi rippikoulupappi (ks. yhteystiedot.) Jos oma ryhmä on jo tiedossa, ajantasaista tietoa saa parhaimmin leirin omilta vetäjiltä.

Rippikoulun jälkeen tapahtuvaa toimintaa esitellään tarkemmin näillä sivuilla, ja lisätietoja antavat erityisesti nuorisotyö-lisänimellä mainitut henkilöt.

Nuoret aikuiset-termillä viitataan täysi-ikäistyneisiin nuoriin. Yhteystiedoista löytyy erityisesti nuorten aikuisten asioihin keskittynyt pappi.

Erityisissä kasvatuskysymyksissä; vaikkapa kasvatuksen vaikeissa tilanteissa, voi jututtaa vaikkapa erityisnuorisotyönohjaa. Koko tiimimme on näissä asioissa tietenkin käytettävissänne. Yhteydenotot kaikenlaisten kysymysten kanssa ovat tervetulleita – älkää epäröikö soitella, meilata tai poiketa vaikka joskus kirkolla!
kasvatusterveisin, nuorisotiimi