Partioliikkeen ja seurakunnan yhteistyö

Tapiolan alueella toimii seitsemän partiotoimintaa järjestävää paikallisyhdistystä eli lippukuntaa. Tapiolan seurakunta toimii näiden kaikkien taustayhteisönä tarjoten mahdollisuuden toiminta-avustusten hakemiseen sekä muuhun yhteistyöhön esimerkiksi seurakunnan työntekijän kanssa. Osa lippukunnista myös kokoontuu seurakunnan tiloissa. Vastaavasti partiolaiset ovat apuna ja mukana seurakunnan tapahtumissa ja jumalanpalveluksissa.

Partio-ohjelman ikäkaudet:
Sudenpennut 7-9 v.
Seikkailijat 10-12 v.
Tarpojat 12-15 v.
Samoajat 15-17 v.
Vaeltajat 18-22 v.
Aikuiset yli 22 v.

Partiotoiminta kasvattaa lapsia ja nuoria itsenäisyyteen, yhteisöllisyyteen, vastuuntuntoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen heidän omat yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Suomen partiolaisten peruskirjan mukaan partion tavoitteena on myös edistää myönteistä asennetta uskontoon. Niinpä seurakunta sopii lippukunnan taustayhteisöksi mitä parhaiten. Yhteistyösopimus velvoittaa lippukunnat antamaan taustayhteisön katsomuksen mukaista kasvatusta. Toiminta on kuitenkin kaikille avointa maailmankatsomuksesta riippumatta, suvaitsevaisuuden hengessä.

Lisätietoa partiotoiminnasta, arvoista yms:
www.partio.fi
www.toiminta.partio.fi/partio-ohjelma/henkinen-ja-hengellinen-kasvu

Suomen Partiolaiset ry:n ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyösopimus: www.toiminta.partio.fi/dokumentit/suomen-partiolaisten-ja-evlut-kirkon-yhteistyosopimus


PARTIOLUPAUS
Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani,
omaa maatani ja maailmaa,
toteuttaa ’ikäkauden’ ihanteita
ja olla avuksi toisille.